ABD Eyaleti Wyoming Kripto Para Tasarısını Onayladı

Wyoming Amerika Birleşik Devletleri Eyalet Senatosu, kripto paraların bir varlık olarak görülmesini sağlayan ve banka gibi kuruluşların kripto gözetim hizmetlerini sunabilmesini sağlayan bir kanun tasarısını onayladı. Ek olarak yapılmış olan bu tasarı, kullanılan kripto para birimlerinin teminat şeklinde gösterilmesine de zemin hazırlayarak eyalette yer alan para tanımıyla benzerlikte özellikler gösterilebilmesine de imkan sağlayacak.

Tasarı kapsamında dijital varlıklar artık emtia varlıklar olarak görülecek. Tasarının oylanması yapılırken oylamada yer alan 29 kişiden 28’i onay yönünde oy verirken 1 kişi ise tasarıyı reddetme yönünde oy vermiştir. Bu şekilde sahip olunan dijital varlıklar aynı şekilde yasal emtialar olacak düzeyde de belirlenmiştir. Bu gelişme yerine getirilirken aynı zamanda mevcut yasaların genişletilebilmesi adına kripto paraların da normal paralarla aynı kurallara sahip olması düşüncesinin de üzerinde duruldu.

Yasa tasarıyla ilgili verilmiş olan görüşlere baktığımız zaman tasarının eyalette blockchain gibi birbirinden farklı yeni teknoloji şirketlerinin eyalete yatırımlarını yapabilmesi için teşvik edilen sekiz tane tasarı içerisinden birisi olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda bu türde bir yasanın finansal kurumlarla ve işletmeler adına sahada esnek bir kullanma imkanı tanınır ve paraya değer katar. Bunun meşruiyet kazandırdığı da düşünülmektedir. Tasarı sayesinde Wyoming’in mevcut yasalardaki dijital varlıkları UCC kapsamında yani Ticaret Kanunu kapsamında sınıflanarak incelenmektedir. Bu tasarıdan sonra eyalette gerçekten değişimler olabileceği düşünülmektedir.

Wyoming ABD Eyalet Senatosu, kripto paraları bir varlık olarak gösteren ve bankaların kripto gözetim hizmetleri vermelerinie sebebiyet veren bir kanun tasarını onayladı. Aynı zamanda tasarı, kripto paraların teminat işlemleri için de varlık göstermesine zemin hazırlayarak eyaletin para tanımı ile benzer özellikler göstermesine olanak verecek.

Kripto Tasarısı Kabul Gördü

Dijital varlıkları, emtia varlıklar olarak göstermekte olan tasarı, Wyoming Senatosundan 28’e kabul 1 ret oyla başarılı bir geçiş yaptı. Böylelikle dijital varlıklar yasal emtialar olacak şekilde belirlendi. Bu gelişme devam ederken ayrıca “Mevcut yasaların genişletilerek kripto paraların parayla aynı kurallara tabi tutulması” da sağlanabilir düşüncesi öne sürüldü.

Yasa tasarısı ile ilgili görüşlerde tasarının eyaletin bu çabasının Blockchain ve diğer yeni teknoloji şirketlerinin eyalete yatırım yapmasını teşvik eden sekiz tasarıdan biri olduğu belirtildi. Ayrıca bu tür bir yasanın finansal kurumlara ve işletmelere saha esnek kullanma imkânı tanınarak paraya değer ve meşruiyet kazandırılacağı düşünülüyor. Tasarı, Wyoming’in mevcut yasaları altındaki dijital varlıkları “Ticaret Kanunu (UCC) kapsamında emtia” olarak sınıflandırıyor.