Bitcoin İçin Tehlike Çanları Çalmaya Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıllarda bitcoin piyasası 1000 kat değerlenerek bilindiği üzere 17,000 dolarlara kadar yükselmeyi başarmıştı. Ancak hükümetlerin BTC ile mücadele edebilmek adına güttüğü sert ve baskıcı politikalar BTC’nin yıl boyunca düşüş yaşamasına sebebiyet verdi. Şu an piyasalarda BTC 4300 dolar dolaylarında işlem görmektedir. Ancak birçok ekonomi yorumcusu ve duayeni isim, bitcoin düşüşün devam etmesi, yeni bir düşüş trendinin gelmesine neden olabileceği üzerinde durmakta.

Bitcoin Üzerinde Önemli Noktalar

Birçok ekonomi stratejisti ve yorumcusu, bitcoinde meydana gelen düşüşün devam etmesi halinde bitcoinin 4250 dolar sınırının altına inmesiyle düşüş trendinin yeniden başlayacağı görüşünde birleşiyor. Bu kapsamda bitcoin fiyat analizi yapılırken üzerinde önemli durulması gereken iki nokta ortaya çıkmaktadır. Bunlar; bitcoin kuru işlem hareketleri grafiği ve bitcoin fiyat baskısı noktalarıdır. Belirtildiği üzere bitcoin grafiğinde 4250 dolar olan kritik durumunun altına inilmesi halinde yeni alt kritik noktanın 3850 dolar olacağı öngörülmekte. BTC fiyat analizi yapılırken diğer ekonomik göstergeleri de takip edilmesi gerekmektedir.