İngiltere Stabilcoin Düzenlemesi Planlarını Açıkladı!


Fiat destekli olmayan stabilcoin türlerinin düzenlenmiş ödeme zincirlerine girmesine izin verilmeyecektir.

Birleşik Krallık hükümeti, fiat destekli stabilcoinleri düzenleme planlarına ilişkin bir güncelleme sundu. 30 Ekim’de yayınlanan belge, fiat destekli stablecoin’lerin Birleşik Krallık ödeme zincirlerinde kullanımını kolaylaştırmayı ve düzenlemeyi amaçlıyor.

Belgeye göre, Majestelerinin Hazinesi, 2024 yılında parlamentoya özel bir mevzuat sunmayı ve fiat destekli stabilcoinlerin düzenlemesini Mali İdare Otoritesi’nin (FCA) yetkisi altına almayı planlıyor.

Özellikle Hazine, FCA tarafından yetkilendirilen “ödeme düzenleyicileri” olan yerel şirketleri, denizaşırı stablecoin’in yerel standartlara uygunluğunu sağlamaktan sorumlu hale getirmeye çalışıyor.

Fiat destekli olmayan stabilcoin türlerinin (algoritmik olanları da içeren bir tanım) düzenlenmiş ödeme zincirlerine girmesine izin verilmeyecek. Ancak belge doğrudan bir yasak getirmiyor ancak “bu işlemlerin denetimsiz kalacağı” yönünde bir çekince koyuyor. Üstelik HM Hazinesi, bunların desteklenmeyen kripto varlıklarla aynı gereksinimlere tabi olduğunu düşünüyor.

Standart stabilcoinlere gelince, FCA, stabilcoin ihraççılarından tüm rezerv fonlarını yasal bir emanette tutmalarını talep etme yetkisine sahip olacak. Güvenin koşulları, firmanın başarısızlığı durumunda geri ödeme yükümlülükleri de dahil olmak üzere FCA kurallarında belirlenecek. İkinci senaryoda, Birleşik Krallık stabilcoin ihraççıları 1986 tarihli İflas Yasası uyarınca prosedürlerle karşı karşıya kalacak.

Her türlü kripto paranın merkezi çerçevesi olan Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası, Haziran 2023’te İngiliz Parlamentosu’nun üst meclisinden geçti. Hazine’nin belgesinde sürekli olarak tasarıya atıfta bulunuluyor ve tasarıya FCMA 2023 adı veriliyor. Hazine, İngiltere Merkez Bankası ve FCA, FCMA 2023 kapsamında özellikle kripto ve stablecoin’leri düzenleme yetkisine sahip oluyor.

İngiltere'de Terra Çöküşü Sonrası Stablecoin Düzenlemesi İstendi | Paratic