SEC ve Binance Eeon’a Karşı Birlik Oldu!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile kripto borsası Binance, müşteriler adına müdahil olmak isteyen “Eeon” adlı kuruluşun müdahale dilekçesine karşı çıktı. Her iki kurum da, Eeon’un müdahale ve rıza için gerekli yasal gereklilikleri karşılamadığını gerekçe göstererek bu talebi reddetti. Kolombiya Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne göre, hem davalı Binance hem de davacı SEC, Eeon’un davaya müdahil olma talebini itiraz ettiler.

SEC, Eeon’un daha önce kendilerini mahkemelerde temsil etmeye çalıştığını ancak federal mahkemelerde sürekli olarak başarısız olduğunu ileri sürdü. Bu nedenle, düzenleyici kurum Eeon’un dilekçesinin çeşitli nedenlerle reddedilmesini önerdi. SEC’in müdahale dilekçesine verdiği yanıtın ekran görüntüsü Court Listener kaynağından alınmıştır.

SEC’in savunmasına göre, borsa kanunu, özel davacıların müdahil olmasını yasaklayarak Eeon’un talebinin kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Ayrıca, SEC, Eeon’un davaya katılmasının, davalıların iddialarıyla örtüştüğü için önemli bir etkisi olmayacağını da iddia etti. Son olarak, Eeon’un dilekçesinin müdahil olmak için gerekli şartları karşılamadığı vurgulandı. Dahası, Eeon’un SEC ve Binance’e karşı yardım isteyen karşı iddialarının doğası gereği çelişkili olduğu belirtildi.

Diğer taraftan, Binance, Eeon’un dilekçesini reddetmek için üç ayrı gerekçe sundu. İlk olarak, SEC onayının olmaması sebebiyle müdahalenin gerçekleşemeyeceğini ifade etti. İkinci olarak, Eeon’un kendisini meşru bir çıkar tarafı olarak gösteremediği belirtildi. Son olarak da, Eeon’un müdahale için gerekli yasal gereklilikleri yerine getirmediği ifade edildi.

Sonuç olarak, SEC ve Binance, Eeon’un müdahale dilekçesine karşı çıkarak gerekli yasal şartları karşılamadığını belirttiler ve müdahale talebini reddettiler. Davanın gidişatı bu gelişmelere bağlı olarak şekillenecektir.

Binance Blog Makaleleri