Polygon 2.0: Yönetişim Yeniden Yapılandırması Planlanıyor!

Geliştiriciler, Polygon 2.0 yol haritası için yönetişim mekanizmasının yeniden yapılandırılması amacıyla, akıllı sözleşme yükseltmelerini ve topluluk temelli finansmanı zorlamak için bir “Ekosistem Konseyi” önerdi. Çarşamba günü, Polygon Labs geliştiricileri, ağ üzerinde birden fazla katman-2 oluşturmayı hedefleyen Polygon 2.0 yol haritası için yeni bir yönetişim yapısı önerdi.

Yeni yönetişim yapısı, “üç ana sütundan” oluşacak. İlk olarak, Polygon İyileştirme Önerisi (PIP) çerçevesi, kullanıcıların Polygon protokolleri için yükseltmeler önermesine ve araştırmasına olanak tanıyan bir yapı olarak, Polygon ağında çalışan tüm blok zincirlerine ve uygulamalara genişletilecek. Böylece topluluk üyeleri, protokollerin bir parçası haline gelebilecek yükseltmeleri araştırıp önerme fırsatı bulacak.

İkinci sütun, “Sistem Akıllı Sözleşmeler Yönetişimi” olacak ve protokol değişikliklerini veya akıllı sözleşmelerde yapılan yazılım yükseltmelerini kolaylaştıracak. Bu tür değişiklikler, topluluk tarafından seçilen ve yönetilen, tanınmış üyelerden oluşan bir Ekosistem Konseyi tarafından denetlenecek.

Üçüncü sütun ise “Topluluk Hazinesi” yönetişim mekanizması olacak, Polygon ekosistemini destekleyecek ve projeleri finanse edecek. Bu mekanizma bağımsız bir Topluluk Hazine Kurulu tarafından yönetilecek ve sonunda topluluk odaklı yönetişime geçilecek.

Bu doğrultuda, Polygon Labs, ekosistemin geliştiricileri ve ağ doğrulayıcıları gibi paydaşları, yönetişim planlarını topluluk onayına tabi oldukları için tartışmaya davet etti.

Polygon proposes an architecture for Polygon 2.0