Ripple Hukuk Ekibi SEC Mektubuna Yanıt Olarak Karşılık Verdi !

Ripple Labs ve SEC arasındaki yasal savaş devam etmektedir ve bu savaş Ripple’ın hukuk ekibinin SEC’in ek yetki mektubuna verdiği yanıtla daha da yoğunlaşmıştır. Ripple’ın hukuk ekibi, San Francisco merkezli blockchain şirketine karşı devam eden davada özet yargılama hareketini desteklemek için son ek yetki mektubuna yanıt vermiştir.

SEC, Commonwealth Equity Servs., LLC davası kararına atıfta bulunarak, mahkemenin davalının ifşa başarısızlıklarıyla ilgili 1940 tarihli Yatırım Danışmanları Yasasının ihmale dayalı hükümlerini ihlal ettiğini tespit ettiğini belirtmiştir. Mahkeme ayrıca, adil bildirim yapılmamasına dayalı olarak yasal süreç müspet savunmasını da reddetmiştir.

Ripple’ın yanıtlarında, Commonwealth davasının kendi pozisyonlarını desteklediği için yasal işlemlerde adil bildirimin önemini vurguladıklarını belirtmişlerdir. SEC’in mektubu, Yüksek Mahkeme davası Howey ve nesli tarafından belirlenen emsalin, Ripple’a anayasal savunmasını yenmek için yeterli adil bildirim sağladığını iddia etmektedir. Ancak Ripple’ın avukatları, SEC’in Howey’e adil bildirim kaynağı olarak güvenmesinin bu davada yetersiz olduğunu savunmaktadır.

Ripple’ın hukuk ekibi, SEC’in yirmi yılı aşkın bir süredir söz konusu uygulamalardan haberdar olmasına ve belirli davranışa yönelik kuralları benimsememesine rağmen, Commonwealth davasının özet karara ilişkin adil bildirim savunmasını reddettiğine dikkat çekmektedir. Bu durum, SEC’in ifşa yükümlülükleri konusunda Ripple Labs’a yeterli bildirimde bulunmadığı iddiasını güçlendirmektedir.

Ripple Labs ve SEC arasındaki yasal savaşın sonucu, daha geniş kripto para piyasası ve dijital varlıklar için düzenleyici manzara üzerinde önemli etkileri olabilir. #Dalgalanma Haberleri