Vitalik Buterin Worldcoin Token Lansmanı Sonrasında ‘Dört Büyük Riski’ Açıklıyor!

Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Worldcoin tarafından kullanılan biyometrik tabanlı kimlik doğrulama sisteminde dört ana riski vurguladı. Bu riskler gizlilik, erişilebilirlik, merkezileştirme ve güvenlikle ilgiliydi. Worldcoin’in Kişi Kanıtı (PoP) yapısının kullanıldığı sistem, kullanıcıların kimliklerini doğrulayarak merkezi otoritelere güvenmeden çalışmayı amaçlıyordu. Ancak, Vitalik Buterin, sistemin iris taraması içermesinin önemli gizlilik endişelerini artırdığını ifade etti. Ayrıca, erişilebilirlik sorunları da mevcuttu, çünkü kullanıcılar fiziksel olarak Worldcoin Orb cihazına erişim sağlamak zorundaydı.

Buterin, üçüncü olarak, sistemin merkezileşmiş olabileceğine dikkat çekti ve donanım cihazının bütünlüğünün doğrulanamayacağı ve arka kapılar bırakabileceği uyarısında bulundu. Son olarak, güvenlik riskleri arasında telefon korsanlığı, kimlik satma veya kiralama ve sahte insanlar için taramaların kopyalanması yer alıyordu.

Ancak Vitalik Buterin, kişilik kanıtı kavramının önemli olduğunu ve çeşitli uygulamalarda riskleri olsa da, herhangi bir kimlik kanıtına sahip olmamanın da riskleri olduğunu belirtti. Buterin, mevcut üç yaklaşımın -sosyal grafik tabanlı, genel donanım biyometrik ve özel donanım biyometrik teknikleri- birleştirilerek sahte kimliklere karşı güvenli, merkezi olmayan, ölçeklenebilir ve gizliliğe duyarlı bir sistemin mümkün olabileceğini önerdi. Bu nedenle, kişilik kanıtı konusunda daha fazla ilerleme gerektiğini ve farklı yaklaşımların bütünleşmesini beklediğini ifade etti.

Vitalik Buterin Kimdir? Ethereum Nasıl Doğdu? : Muhabbit