Nijerya’da Artan Gerçek Varlık Tokenizasyonu İlgisi!


Lagos, Nijerya’nın ticaret merkezi olarak bilinir. Hızla gelişen finansal sektörde, blockchain teknolojisi, yatırım ortamını kökten değiştirebilecek devrim niteliğinde bir güç olarak kabul edilmektedir. Blockchain, gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesi konusundaki ilgisini artırmakla kalmamış, aynı zamanda doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) için de çekici bir güç haline gelmiştir.

Son iki yılda, geleceği düşünen ülkeler, küresel yatırımların dönüştürücü gücünü desteklemek amacıyla blockchain teknolojisine yönelik önemli çabalar göstermiştir. Afrika’nın en büyük ekonomisi olan Nijerya, bu ileri görüşlü ülkeler listesine, politikalarını blockchain teknolojisiyle uyumlu hale getirme çabalarıyla katılmıştır.

Riyad, Suudi Arabistan ve Nijerya’da düzenlenen Geleceğin Mineralleri Forumu’nda, Katı Mineraller Geliştirme Fonları CEO’su Fatima Umaru Shinkafi’nin temsil ettiği Dubai merkezli web3 danışmanlık ajansı Agile Dynamics Tech ile bir ortaklık anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma, Nijerya’nın gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine olan artan ilgisini vurgulamaktadır. Shinkafi, forumda yaptığı açıklamada, teknoloji ve stratejik ortaklıklar aracılığıyla anlamlı değişimi teşvik etmenin önemli bir adım olduğunu belirtmiştir.

Agile Dynamics Tech’in kurucu ortağı Paul Lalovich ise, Nijerya, Güney Sudan ve Mali ile işbirliği yaparak ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve küresel pazardaki konumlarını güçlendirmek için dijital çözümleri kullanmaktan heyecan duyduklarını ifade etmiştir.

İmzalanan niyet mektupları (LOI) ve ortaklık anlaşmaları, Agile Dynamics Tech’in madencilik ve mineraller sektöründe teknolojik yenilik ve ilerlemeyi teşvik etme kararlılığının bir örneğini oluşturmaktadır. Şirket, Gerçek Dünya Varlıklarının tokenleştirilmesini kolaylaştırarak ve Doğrudan Yabancı Yatırımları güvence altına alarak bu bölgelerde sürdürülebilir büyüme ve refahı artırmayı amaçlamaktadır.

Nijerya, küresel kripto ekonomisinde önemli bir oyuncu olmasının yanı sıra, gerçek dünya varlıkları için de önemli bir yatırım destinasyonu olarak öne çıkmaktadır. Artan nüfusu ve geniş doğal kaynak rezervleri, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi yoluyla yabancı sermayeyi çekme potansiyeline sahiptir.

Agile Dynamics Tech ile yapılan ortaklık, ülkenin maddi varlıklarının tokenleştirilmesini odak noktasına almakta ve bu, yalnızca doğrudan yabancı yatırımlar aracılığıyla GSYİH’yi artırmak isteğini vurgulamakla kalmayıp aynı zamanda gerçek dünya varlıkları ile doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki mevcut bağlantıyı da vurgulamaktadır.

Doğrudan yabancı yatırımın (DYY) dinamik ortamında, rekabetin arttığı ve çeşitli dönüştürücü faktörlerin etkili olduğu bir ortamda, Nijerya örneği, her hükümetin RWA tokenizasyonu yoluyla yabancı yatırımları hızlandırabilecek ve çekebilecek kapsamlı yaklaşımlar benimsemesinin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.